İPTAL İADE SÖZLEŞMESİ

www.swt.com.tr” Hizmet İade Politikası

www.swt.com.tr üzerinden satın alınan hizmetlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.

İade Şartları

1. Hizmet ifasına başlanmamış olması,

2. İade talebinin satın almayı takip eden 7 takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından www.swt.com.tr’ye yazılı olarak bildirilmiş olması,

3. Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı hizmet grubuna mensup diğer hizmetler için hizmetin nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması,

İade Talep Edilemeyecek Hizmetler

Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

 İade Usulü

www.swt.com.tr, yukarıda açıklanan iade talebine uygun hizmetler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 7 (yedi) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.

Nakit İadeler

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve swt.com.tr tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve hak sahibine nakden iade edilir. Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Talep Edilen İade Şekli (Nakdi veya Alış-Veriş Kredisi)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu www.swt.com.tr üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden info@www.swt.com.tr adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

Taksitli alış-verişler, kredi kartı kampanya ve puan kullanımları, hediye çeki ve üçüncü taraf indirimleri ile ilgili usuller Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işleminde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.

Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde uygulanacak usul

www.swt.com.tr, ürün ve hizmetlerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRL (Türk Lirası) tutar üzerinden işlem yapacaktır.

İade talebinin reddi

www.swt.com.tr, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade talebinden cayma

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve itiraz hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere swt.com.tr iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde www.swt.com.tr’nin yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları www.swt.com.tr ile o’nun ürün ve hizmetleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, swt.com.tr üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes, bu bildirgeyi ve onun esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.